Rivningsarbete av fuktskadat badrum


Max och Micha river badrum, återkom för att se det färdiga resultatet! =)

© 2018 av Holmfast Projekt AB

Holmfast-logo.png
Jour 24/7 
Holmast logo