top of page
Fastighetsfövaltning Sundbyberg

Fastighetsskötsel

Fastighetsteknik 

En väl underhållen fastighet skapar inte bara en trivsam boendemiljö utan är även en garanti för att huset ska uppfylla alla lagkrav och på sikt öka i värde. Men den löpande kontrollen innebär ofta ett omfattande ansvarsområde för styrelsen. Vi erbjuder därför professionell hjälp inom fastighetsskötsel och fastighetsteknik.

Fastighetsskötsel i korthet

 • Inre och yttre tillsyn

 • Renhållning markområden

 • Skötsel av lampor, lås och gångjärn

 • Skötsel digitala system och låsanordningar

 • Värme, vatten, sanitetsservice (VVS)

 • Elservice

 • Felavhjälpande underhåll (reparationer)

 • Klottersanering

 • Tvättstugeservice

Fastighetsteknik i korthet

 • Funktionskontroll och statuskontroll av värme-centralen.

 • Funktionskontroll, statuskontroll och skötsel av ventilationsaggregaten.

 • Övergripande tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll.

VILL DU HA EN OFFERT?

Teknisk Förvaltning Drift

Fastighetsskötsel

Fastighetsteknik 

Använd formuläret här till höger eller ring oss på 08-661 49 72. Vi ser fram emot att hjälpa dig med alla dina funderingar. 

Ekonomisk Förvalting
kameral förvaltning

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page