Fastighetsfövaltning Sundbyberg

Fastighetsskötsel

Fastighetsteknik 

En väl underhållen fastighet skapar inte bara en trivsam boendemiljö utan är även en garanti för att huset ska uppfylla alla lagkrav och på sikt öka i värde. Men den löpande kontrollen innebär ofta ett omfattande ansvarsområde för styrelsen. Vi erbjuder därför professionell hjälp inom fastighetsskötsel och fastighetsteknik.

Fastighetsskötsel i korthet

 • Inre och yttre tillsyn

 • Renhållning markområden

 • Skötsel av lampor, lås och gångjärn

 • Skötsel digitala system och låsanordningar

 • Värme, vatten, sanitetsservice (VVS)

 • Elservice

 • Felavhjälpande underhåll (reparationer)

 • Klottersanering

 • Tvättstugeservice

Fastighetsteknik i korthet

 • Funktionskontroll och statuskontroll av värme-centralen.

 • Funktionskontroll, statuskontroll och skötsel av ventilationsaggregaten.

 • Övergripande tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll.

VILL DU HA EN OFFERT?

Teknisk Förvaltning Drift

Fastighetsskötsel

Fastighetsteknik 

Använd formuläret här till höger eller ring oss på 08-661 49 72. Vi ser fram emot att hjälpa dig med alla dina funderingar. 

Ekonomisk Förvalting
kameral förvaltning

Tack! Meddelande skickat.